Este sitio usa cookies. Para continuar navegando debes aceptar su uso.

Xunta do Consello Xeral

CONSELLO XERAL DOS COLEXIOS PROFESIONAIS DE DELINEANTES
XUNTA DE GOBERNO
PRESIDENTE
D. Jesús Arús Fillola
VICEPRESIDENTE
D. Javier Álvarez Pastrana
SECRETARIO
D. Tomás Dols Vidal
TESORERO
D. Rafael González Sanmartín
INTERVENTOR
D.Severiano Picazo